Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

18/12-2018 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Warning: file_get_contents(https://site.imgix.net/helleoest/Dokumenter/Referater/2018-12-18_UR_Radsmode_i_Gl.%20andelskasse%20agerb%C3%A6k/redegoerelse_til_udpegning_af_udviklingsomraader_i_den_planfaglige_del_af_udviklingsstrat?w=60&fit=crop&h=60&sharp=20&fm=avif): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index.php on line 128

Referatet er godkendt.

 

Mødet er  afholdt i den gl. Andelskasse i Agerbæk kl. 18.00 - 21.00, tirsdag den 18. december 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm, Hans Ove Lavridsen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Mikkel Ottosen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

25/6-18 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd (Ekstra)
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/6818/25-6-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 

19/11-18 Rådsmøde mellem Udviklingsrådet Helle Øst og Udviklingsrådet Helle Vest
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/7544/19-11-18-raadsmode-mellem-udviklingsraadet-helle-ost-og-udviklingsraadet-helle-vest 

19/11-18 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/7573/19-11-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 

22/11-18 Trafikmøde om Tingvejen
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/7265/trafikmode-om-tingvejen 

REFERAT:
Referat fra rådsmøde d. 25/6-18: Godkendt.
Referat fra 19/11-18 Rådsmøde mellem
Udviklingsrådet Helle Øst og Udviklingsrådet Helle Vest: Godkendt.
Referat fra 19/11-18 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd:
Det blev godkendt at mødet blev aflyst.
Referat fra 22/11-18 Trafikmøde om Tingvejen: Godkendt.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt / vi tager de punkter, vi kan nå.

 

3) Nye og afgående rådsmedlemmer.
3.a) Velkomst og præsentation af ny Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Flemming Lysholm, Agerbæk  præsenterede sig selv.


3.b) Præsentation af øvrige medlemmer


3.c) Tak til afgående Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Hans Ove Lavridsen, Agerbæk

Til beslutning: Gave til afgående medlemmer.

REFERAT:
a) Flemming Lysholm, Agerbæk  præsenterede sig selv
b) Alle præsenteret
c) Stor tak til Hans Ove for hans arbejde i rådet, en god indsats.
Vingave til Hans Ove som en synlig tak.

 

4) Ministerposter
Hans Ove har til dato været Social- og Integrationsminister

Se listen med de forskellige Ministerier og Ministre herunder:

MINISTER OG OPGAVEFORDELING PR. 19/6-2018

 

Til beslutning: Omfordeling af ministerposter

REFERAT:
Hans Ove følger sine områder sammen med Flemming Lysholm en tid fremover.

 

5) Evaluering af erhvervsudviklingstiltag, PowerTower Helle og mødet med Helle Vest den 19/11

Referatet fra mødet 19/11-2018 med Udviklingsrådet Helle Vest kan ses her 

BILAG udsendt til alle Rådsmedlemmer i Helle Øst den 13/12-2018:

 1. Idé og debat til erhvervsfremme i Helle (Øst) og PowerTower Helle.
 2. Mail fra Udviklingsrådet Helle Vest om, at de ønsker at udtræde af samarbejdet om PowerTower Helle
 3. Forslag til svarmail til Udviklingsrådet Helle Vest om deres udtrædelse af samarbejdet om PowerTower Helle.

Til debat og beslutning:
1) Udviklingsrådets syn på og forslag til erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle. Er vi på rette vej?

2) Forslag til svarbrev til Udviklingsrådet Helle Vest, der ønsker at træde ud af samarbejdet om PowerTower Helle

REFERAT:
1) Vi gennemgik Claus`s ide- og debatoplæg punkt for punkt.

Vedr. geografisk dækning evt. i Helle vest`s område aftales med Helle vest,
hvis vi kontakter nye virksomheder, der har CVR nr. i deres område evt. i Roust.

Jørgen Madsen har siden vort sidste møde undersøgt, hvor mange nye CVR nr.
der er oprettet i løbet af de seneste 3 år i Helle området. Der er oprettet 43 nye.
Jørgen har haft kontakt til mange af dem. En del ønsker at være med i netværksgrupper.

Netværksarbejdet: En fra hver branche
Hvad med det etablerede erhvervsliv?
Hvor mange netværksgrupper vil og kan vi have?
Vi har interesse i et samarbejde med Nordenskov.

Oplægget bruges som forslag til arbejdspapir.
Der arbejdes videre med de forskellige punkter i oplægget på de kommendemøder.

2) Claus havde udformet et svarbrev til Helle Vest, som blev enstemmigt godkendt.

 

6) HØRINGSSVAR: Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene i Varde Kommune

Den 1/11-2018 var "Udviklingsrådenes virke 2.0" hovedtemaet på mødet med Byrådet i Oksbøl
Jonna K, Ingrid, Jørgen M, Lars og Claus har deltaget i mødet.

Siden dengang er Udviklingsrådenes virke 2.0 blevet omdøbt til:
"Fremtidig model for udviklingsrådene". Også kaldet "Udviklingsrådsmodellen".
Den er sendt i høring frem til den 8. januar 2019, hvor vi som Udviklingsråd kan indgive et høringssvar.

Der arbejdes med følgende forslag til ikrafttrædelsestidspunkt:

 • 1. januar 2019
 • 1. juli 2019
 • 1. januar 2020

Den videre proces:

 • Opsamling i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. januar 2019
 • Godkendelse i Byrådet den 5. februar 2019.

Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til: Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2. 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene”.
Se høring på Varde Kommunes hjemmeside

OPLÆG:

Udviklingsrådsmodellen version 2.0 Opsamling fra workshop på efterårsmødet den 1. november 2018 – ROLLER Opsamling fra workshop på efterårsmødet den 1. november 2018 – ØVRIGE TEMAER

 

FORSLAG TIL HØRINGSSVAR:

FORSLAG: Høringssvar fra FUR FORSLAG: HØRINGSSVAR fra UR HELLE ØST: Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene

 

De deltagende på mødet med Byrådet beretter herfra. 

Til beslutning:
- Ikrafttrædelsestidspunkt.
- Udformning og indsendelse af høringssvar.

REFERAT:
Ikrafttrædelsestidspunktet: vi foreslår 1. juli 2019.
Det kan ikke ske før, da der er aftalt dato vedr. årsmøde/generalforsamling i forår 2019.
Vi havde en debat omkring hele forslaget. Det er meget stramt,
andre vil bestemme for meget over rådet, det skulle ikke være meningen!
Claus indsender vort svar. 

 

7) Udviklingsrådet Helle Øst i helikopterperspektiv
Det er et stykke tid siden Udviklingsrådet sidst har været samlet, som var den 25/6-2018. Derfor tager vi en debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

Følgende emner er til inspiration:

 1. Erhvervsudviklingstiltag og PowerTower Helle
 2. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 3. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 4. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 5. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 6. Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt (Vores Stemmer) http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 7. Foundraising 
 8. Mælkefestivalen og andre offentlige arrangementer
 9. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 10. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 11. Andre?

Til beslutning: Udviklingsrådets aktiviteter og fokuspunkter frem til Årsmødet i april 2019.

REFERAT
Tages op på næste møde.8) Regnskab og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst. Budgetoverblik

Til orientering

REFERAT:
Andelskassen har meddelt, at den fremover tager et gebyr
på 100,00 kr. pr. mdr. for administrationen m.m. af vor konto.
Dette tages op igen på næste møde.

Nedenstående blev udsat til næste møde.
Kassebeholdning: kr.

Udgifter 2018 indtil dato:
(tal fra den 25/6-2018)
Møder div. kr. (6.800)
gaver kr. (837)
Kontingenter kr. (1.250)
Kørsel 2017 kr. (1.827)
Andet kr.

I alt: kr.

 

Verserende sager og emner: 

 

9) HØRINGSSVAR: Varde kommunes udviklingsstrategi i offentlig høring

BILAG udsendt til alle Rådsmedlemmer pr. mail den 13/12-2018:
- Høringssvar Forslag til udviklingsstrategi.pdf (Landbruget medtages i Varde kommunes udviklingsstrategi)

Varde Byråd har nu sendt forslag til udviklingsstrategien i offentlig høring.
Udviklingsstrategien og den planfaglige del udgør tilsammen Varde Kommunes Forslag til Planstrategi 2018.

FORSLAG: Udviklingsstrategi 2018 - 2021 FORSLAG: Udviklingsstrategi 2018 - 2021 planfaglige del

 

Redegørelse til udpegning af udviklingsområder 2018-2021

 

Hjemmesiden for Udviklingsstrategien

Andre udviklingsplaner og politiker:
Politik og planer
Kommune- og lokalplaner
Udviklings- og områdeplaner

I forbindelse med den offentlige høring er der afholdt et borgermøde: Mandag den 19. november 2018, kl. 17.00, Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde Kommune.

Udviklingsstrategien tog sin form på et borgermøde i maj, hvor borgere gav input til udarbejdelse af udviklingsstrategien.
Byrådet og forvaltningen har siden finpudset målsætningerne, og Byrådet har udvalgt hvilke strategiske målsætninger, der skal indgå i forslag til udviklingsstrategien.
Udviklingsstrategien præciserer Byrådsgrundlaget og fokuserer blandt andet på at sikre en god overgang fra barn til voksenliv, et værdigt liv som ældre, at fremme erhvervslivet, turismen og bosætningen samt understøtte de lokale samfund i Varde Kommune.
Forslag til udviklingsstrategien indeholder også en planfaglig del, som blandt andet foreslår fem udviklingsområder i Varde Kommune. Udviklingsområder er områder, hvor der ønskes større adgang til at planlægge for byudvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor der ønskes åbnet mulighed for at give tilladelse til udvidelse af virksomheder og etablering af anlæg i det åbne land.
Den planfaglige del indeholder også en ”Agenda 21-strategi”, som redegør for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
Forslag til udviklingsstrategien for Varde Kommune kan ses her: http://www.vardekommune.dk/content/forslag-til-udviklingsstrategi

Spørgsmål her til kan rettes til Fagkoordinator ved Plan og Vækst, Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen, Direkte 79 94 74 3, Mail slyn@varde.dk

Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til udviklingsstrategi”. 

Høringsfrist: 06.01.2019

Til debat: Udviklingsrådets syn på Varde kommunes udviklingsstrategi
Til Beslutning: Indgivelse af høringssvar

REFERAT:
Efter en kort drøftelse besluttede vi at indsende det foreslåede svar.

 

10) Trafikken på Tingvejen

Vejdirektoratet ønsker at hæve hastighedsgrænsen til 90 km på udvalgte strækninger på Tingvejen.
I den anledning har Udviklingsrådet afholdt et møde med indbudte interessenter fra Helle Øst samt Preben Friss Hauge formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Læs mere om mødet her.

Jan Skovbjerg er koordinator og talsmand pva. Udviklingsrådet for Trafik på Tingvejen

Til orientering: Jan orienterer om status i sagen

REFERAT:
Udsættes til senere.


11) Evaluering Udviklingrådenes stand og deltagelse på 

Ved messestanden kunne borgerne komme med forslag til udviklingstiltag. For Helle Øst-området modtog vi følgende forslag:

Borgerforslag til Helle Øst-området

 

I FURs referat står der følgende:
Det gav pote, at standen appellerede til børnene, hvilket gav mulighed for at tale med forældre og bedsteforældre. Bordet var i børnehøjde, og især LEGO klodserne var attraktive.

Rollups fik ros og kan bruges lokalt efterfølgende.

Udviklingsrådene kan låne kommunekortet, hvis de vil bruge det til arrangementer. Kortet består af 2 stk. 3 mm sandwich plade i str. 87 x 216 cm. Ved lån gælder selvafhentning og tilbagelevering og bestilling via Lisbeth Højvang Linding på lisl@varde.dk

 

Til debat: Værdien af deltagelsen på messen for Udviklingsrådet

REFERAT: 
Udsættes til senere.

 

12) Evaluering af Mælkefestival

Der har været møde om Mælkefestivalen den 17/12-2018 i Helle Hallen. 

Til orientering: Deltagerne på mødet beretter herom.

REFERAT: 
Jørgen refererede fra evalueringsmødet.
Pengene fordeles anderledes i år (betaling for det frivillige arbejde). 9000 kr. ud til foreningerne.
Jørn Pedersen, Årre meddelte, at pengene skal gå til foreningerne, ellers er Årre ikke med.
Der var for få besøgende - 6000 i alt, men kun 2500 betalende.
Næste møde d. 4. febr. 2019.

 

13) Omdannelseslandsbyer til Kommuneplan 2021
Sagsfremstilling 
Omdannelseslandsbyer er landsbyer, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyer samt retningslinjer herfor skal fremgå af kommuneplanen. Der kan i hver planperiode udpeges to omdannelseslandsbyer.

En mere udførlig beskrivelse og analyse kan ses i bilag.

BILAG: OMDANNELSESBYER

 

FUR har udvalgt hvilke byer som kan bliver Omdannelsesbyer i første omgang:

 • Stausø
 • Lydum
 • Horne

Udvalget for Plan og Teknik udvælger på et udvalgsmøde i foråret 2019, hvilke 2 byer der udpeges som omdannelseslandbyer.

Til orientering: Valg af Omdannelsesbyer

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

14) Holdning til etablering vindmøller på land (Vindmøller i Vrenderup Mose)
Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune har den 8. juni besluttet at arbejde videre med 2 vindmølleprojekter i Nybro og Nebel Mærsk. Det betyder, at de 2 ansøgte projekter i Kvong og Vrenderup Mose ikke er blevet godkendt til videre behandling. Se information om projektet her

Ud fra de erfaringer, der er gjort med berøring af projekter med vindmøller på land, så har udviklingsrådet lavet nedenstående skrivelse "Holdning til etablering af vindmøller på land" til Varde byråd.
 
Sagen er på dagsorden 15/11-2018 blevet vendt i FUR, som har taget stilling til om den kan indsendes som en samlet holdning fra FUR til Byrådet.

I FURs referat fra mødet står følgende:
"Claus Vestland Jeppesen har på baggrund af vindmølleproblematikken i Helle Øst rundsendt et notat om vindmøller og ”Varde-modellen”. Han synes, at fordelingsnøglen i ”Varde Modellen” er forkert, og at det burde have alles interesse, hvorfor han efterspurgte en fælles udtalelse fra FUR.
Det afstedkom en drøftelse af FUR’s rolle i forhold til lokale sager, fx biogasanlæg, vindmøller og ”Varde-modellen”.
Det blev fremført, at FUR skal være påpasselig med at kommentere i lokale sager, og at FUR ikke er et ”minibyråd” eller høringspart i lokale sager. Sådanne sager skal ud i de enkelte udviklingsråd til høring og kommentering lokalt.
Det blev besluttet, at Claus Vestland kan sende notatet til de enkelte udviklingsråd, som kan vælge at bakke op om det skrevne."
 
 
 
 Til orientering: Den videre behandling af "Holdning til etablering vindmøller på land".
REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

15) Elmaster
I forbindelse med Energinets planer om at bygge en 400 Kv-luftledning igennem vores område har Udviklingsrådet medvirket i en række møder og afgivet et høringssvar:

HØRINGSSVAR TIL MILJØSTYRELSEN

 

Endvidere har Udviklingrådet besluttet at støtte op omkring dem, der arbejder for at få ledningen jordlagt. 
Vi vil også støtte op omkring tiltag, møder m.m. også økonomisk. Budget: 5000,00 kr. som endnu ikke er brugt.

Til Beslutning: Udviklingsrådets overvejelse af yderlige tiltag. 

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

16) Møde Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen for Varde Kommune
Der har været møde i borgerfølgegruppen. Der kan læses mere om mødet her.

Kontakt hos Varde Konmmune:
Henrik Abildgaard Nonnegård, Landskabsarkitekt, MDL, Teknik og Miljø, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde, heab@varde.dk www.vardekommune.dkDir. tlf.: 79 94 74 27, Mobil: 30 53 66 10

Til orientering: Det videre forløb i Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen

REFERAT:
Udsættes til næste møde


17) Skoledistriktsgrænser

Skoledistriktsgrænserne for Hostrup og Vrenderup er nu endelig vedtaget af Varde Kommune. Begge steder er grænserne blevet som de berørte borgere har ønsket sig.

KORT 1: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

KORT 2: NYE SKOLEDISTRIKTSGRÆNSER I VRENDERUP

 

 

Til orientering: De nye skoledistriktsgrænser

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

18) Efterskolen: "Alle kan noget"

Til orientering: Status på efterskolens etablering og valg af lokalitet.

Efterskolen, der nu hedder "Kvie Sø Efterskole", har valgt at slå sig ned i bygningerne, hvor "Tippen" havde til huse i nærheden af Ansager. Se mere her: https://www.kviesoefterskole.dk/ 

REFERAT:
U
dsættes til næste møde

 
19) Ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling

Jørgen Madsen og Claus Jeppesen har i fællesskab udformet en ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling til Hanne Tanvig fra Københavns Universitet.

Desværre har vi i august modtaget et afslag på vores ansøgning. Det blev bl. a. Vorbasse som komme med i projektet.

KURSUSANSØGNING ERHVERVSUDVIKLING

 

Til orientering: Resultatet af ansøgningen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

20) Referat af FUR-møde den 15/11-18

Referat FUR møde den 15/11-2018 på Varde Garten

 

Til orientering: Claus fortæller om mødet

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Mødested: Varde Garten
1) BORDET RUNDT:
- UR Blåbjerg har sagt nej tak til et tilbud fra Ugebrevet Mandag Morgen om
at afholde et møde a la Vores Stemmer arrangementet
- Helle Vest og Sig (HHST) arbejder på fremtiden for Karlsgårde.
- Flere byer arbejder på at være demens venlig bl.a. Ølgod og Ansager.
- Blåvandshuk Udviklingsråd kører et sundhedsprojekt, hvor seniorer
har kunnet træne gratis med personlig træner.

5) Direkte kommunikation: Ønsket om at Varde Kommune sender nyhedsmails ud
6) Præcisering af regler for: Kåring af årets landsby.
Anton Nielsen, HHST og Lisbeth Linding udarbejder et notat.
8) Flextaxi: Trænger ordningen for Flextaxi til en revidering?
9) Udviklingsplaner: Reviderede udviklingsplaner skal være nemmere og hurtigere at få godkendt

 

21) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:
Udsættes til næste møde

Agerbæk, Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen og Flemming Lysholm

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

22) Fundraising
Udviklingsrådet har tidligere modtaget et ønske om hjælp til fundraising. Ved tidligere møder er muligheden for at understøtte initiativer og projekter med know how til fundraising blevet debatteret. Jonna Buch har indvilget i at undersøge muligheder lidt, bl.a. mulighederne for hjælp ved Varde Kommune.

Til orientering: Mulighederne for hjælp til fundraising

REFERAT:
Udsættes til næste møde

 

23) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Tirsdag, d. 8. januar 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Onsdag, d. 9. januar 2019 kl. 18.00 - 20.00: ProVardes Nytårskur 2019
 • Tirsdag, d. 5. februar 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Onsdag, d. 6. februar 2019 kl. 17.00: FUR-møde
 • Tirsdag, d. 5. marts 2019, kl. 18.00: Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 11. april 2019, kl. 18.00: ÅRSMØDE
 • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:
Næste møde tirsdag d. 8. januar kl. 18.00


24) Eventuelt

REFERAT:
Intet at bemærke

 

25) Billeder af de nye rådsmedlemmer 
Der mangler billeder af Jan Skovbjerg og Flemming Lysholm

REFERAT:
Billeder blev taget og det samlede resultat kan ses på hjemmesiden.

 

 

 

onsdag 21 nov 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2228 gange