Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Byerne i Udviklingsråd Helle Øst's område Foto: Claus Jeppesen

Om Udviklingsrådet Helle Øst

Se hvad vi beskæftiger os med

Vi har samlet nogle film som handler om emner, hvor Udviklingsrådet er med.

 

Mælkefestivalen i Helle Hallen viser eksempler på, hvad vi kan:

Et stort udstillingsvindue for lokalsamfundene i Varde Kommune...

 

Udvikling i Starup Tofterup:

Nybygget Brugsforening øger omsætningen i byen...

 

Store arrangementer i Helle Øst

Med Mælkefestivalen kommer folk til området langvejs fra...

 

Fælles Organisering i Helle Øst

Udviklingsrådet samler folk til at skabe rammen for liv og vækst i vores lokalsamfund...

 

Fakta

Om Udviklingsrådet Helle Øst

Udviklingsrådet Helle Øst er et af de i alt 9 udviklingsråd i Varde kommune som Varde Byråd har oprettet i 2008 efter den nye kommunalreform.

Arbejdsområde

Udviklingsrådet er det koordinerende forum og talerør for lokalområderne i sager, der bidrager til at fremme udviklingen i by og landområderne i og omkring Starup, Agerbæk, Fåborg, Årre, Hjortkær og Vrenderup (Agerbæk skoledistrikt) samt i Varde Kommune som helhed.
Udviklingsrådet skal søge at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for områdets beboere med hensyn til foreningsliv, handels- og erhvervsliv, skole- og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet, miljø m.m. samt øvrige lokale kommunale institutioner.

Møder

Udviklingsrådet afholder en række møder og aktiviteter, hvor der arbejdes med igangværende projekter. Hertil kommer årlige møder med byrådet, deltagelse i Fælles-udviklingsrådet (FUR), ProVarde, Landdistrikternes Fællesråd og netværksgrupper.
Der afholdes Årsmøde inden udgangen af april, som er Udviklingsrådets øverste myndighed.

Budget

Udviklingsrådet har pt. et årligt budget på 61.000 kr. som bruges på arbejdsområderne og møder.

 

Politik i Udviklingsrådet

Arbejdet i Udviklingsrådet er frivilligt og ulønnet.

Forplejning

Ved møder er Udviklingsrådet vært for almindelig forplejning til Rådsmedlemmer og inviterede gæster.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse kan gives til Rådsmedlemmer, der varetager ”ekstra opgaver” for Udviklingsrådet, der er udover ”almindelig mødevirksomhed”. ”Ekstra opgaver” defineres som kørsel, der er nødvendigt for at forberede møder og arrangementer, samt holde projekter i drift, som er en del af Udviklingsrådets arbejde. 
Kørselsgodtgørelse kan gives til Rådsmedlemmer, der kører til alle former for møder, arrangementer og projekter, der finder sted uden for Helle Øst’s geografiske område, som er en del af Udviklingsrådets arbejde.
Kørselsgodtgørelse kan IKKE gives til Rådsmedlemmer, der kører til ”almindelig mødevirksomhed”. ”Almindelig mødevirksomhed” defineres som møder og arrangementer, der finder sted inden for Helle Øst’s geografiske område, hvor alle Rådsmedlemmer er indkaldt eller inviteret. 
I tvivlstilfælde forelægges spørgsmålet udviklingsrådet og en godkendelse skal indhentes, før kørselsgodtgørelsen kan udbetales. 
Køreseddel skal udfyldes.
Kørselsgodtgørelse afregnes ved anvendelse af statens høje kilometertakst. 
Der henstilles altid til at benytte samkørsel, hvis det er muligt.
Se køreseddel her.

Kontorholdsudgifter

Kontorholdsudgifter dækkes efter regninger.

Gavepolitik pr. 11/8-2020

Udviklingsrådet kan beslutte at give en gave til folk, der gør en stor indsats for rådet.

Den almindelige gavepolitik er:

Til afgående Rådsmedlemmer, der har siddet i Udviklingsrådet mindst et år: F.eks. 1 kurv - pris 300 kr.
Til Rådsmedlemmer ved længerevarende sygdom: F.eks. 1 buket.
Rådsmedlemmers personlige mærkedage markeres ikke