Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Trafikmøde om Tingvejen

Os der bor i Roust, Årre, Fåborg, Agerbæk og Starup-Tofterup ved alle, hvor farlig hovedfærdselsåren Tingvejen er at færdes på. Det gælder især for bløde trafikanter og vores børn, der skal i skole og Helle Hallen. Vi er alle berørt af tæt, tung og hurtig trafik som Tingvejen byder os dagligt døgnet rundt. - Det vil vi gøre noget ved…

Referatet er godkendt den 18-12-2018

 

Udviklingsrådet Helle Øst, arrangerer et møde den 22. november 2018 vedrørende de nuværende og kommende trafikale forhold på Tingvejen fra Korskroen og til Grindsted. 

Vejdirektoratet kan ikke hjælpe med trafiksikkerheden
Mødet springer ud af, at regeringen har vedtaget og pålagt at Vejdirektoratet skal opgradere hastigheden til 90 km. på udvalgte strækninger på denne rute.

I den forbindelse har der igennem længere tid været en løbende dialog med Vejdirektoratet, som desværre har meddelt, at de ved øgningen af hastigheden ikke har myndigheden til at tilgodese de sikkerhedsmæssige forhold. De har ikke økonomiske ressourcer til at foretage yderligere forbedringer for de bløde trafikanter samt udbygning af venstresvingsbaner på Tingvejen.

Varde Kommune bakker op om mødet
Vejdirektoratet har til gengæld henvist os til at indlede drøftelser med Varde Kommunes Udvalg for Plan & Teknik. Det er gennem dette udvalg som vore ønsker skal komme til Vejdirektoratet. Her invitere vi naturligvis de lokale Borger- & Sogneforeninger, Beboerforeninger – Trafikgrupper – Institutioner, osv. til at komme med indspark til trafiksikkerheden på strækningen.

I den forbindelse har Formanden for Udvalget Preben Friis-Hauge givet tilsagn om at deltage, og oplægget til debatten vil blive indledt af Formanden for Årre Borgerforening, Poul Verner Christensen.

Udviklingsrådet vil højne trafiksikkerheden
Med mødet håber vi at få afdækket behovet for at højne trafiksikkerheden på Tingvejen i fremtiden, både for cyklister og bilister og øvrige transportører af den ”Tunge” trafik som færdes på denne strækning, på alle tider af døgnet.

Mødet bliver afholdt på Årre Kro den 22. november, hvor alle de nævnte interessenter er inviteret.

Spørgsmål og forslag kan rettes til Udviklingsrådets talsmand for trafik på Tingvejen:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Trafiktalsmand Tingvejen
jas@provelopment.dk
21238933
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle ØstDeltagere:

Kenneth Bjerre, Starup-Agerbæk Skole
Ulla Sørensen, Fåborg Borgerforening
Jørn S Pedersen, Årre, Udviklingsrådet Helle Øst
Heidi Jørgensen, Starup Sogns Borgerforening
Mikkel Ottosen, Starup Sogns Borgerforening og Udviklingsrådet Helle Øst
Arild Riser Nilsen, Årre Borgerforening
Preben Friis-Hauge, Formand Plan- og Teknikudvalg Varde Kommune
Martin B. Sølbeck. Roust, Udviklingrådet Helle Vest
Flemming Christensen, Årre Borgerforerning
Ulla Sundvang, Agerbæk, Udviklingsrådet Helle Øst
Jørgen Madsen, Fåborg, Udviklingsrådet Helle Øst
Jonna kvist, Årre, Udviklingsrådet Helle Øst
Poul Verner, Årre Borgerforening
Anja vibe Christensen, Roust, (fraværende)
Jan Skovbjerg, Fåborg, Udviklingsrådet Helle Øst
Claus Jeppesen, Vrenderup, Udviklingsrådet Helle Øst

Dagsorden      

1) Velkomst: Claus Jeppesen - overlader mødeledelsen til Jan

REFERAT:
Claus Jeppesen forklarede kort om baggrunden for mødet.
At Tingvejen som vores hovedfærdselsåre i Helle Øst er stærkt befærdet
og anses som farlig til færdsel for bløde trafikanter.
Claus overlod mødeledelsen til Jan Skovsbjerg,
der er Udviklingsrådet Helle Øst’s tovholder for trafik på Tingvejen.

2) Dirigent Jan Skovbjerg

REFERAT:
Jan Skovbjerg overtog mødeledelsen og gav ordet til Poul Verner

 

3) Oplæg: ”Ønsker til trafiksikkerheden på Tingvejen”  v/ Formand Poul Verner Christensen, Årre Borgerforening

REFERAT:
Poul Verner har henvendt sig til Vejdirektoratet for at fremlægge ønsker til trafiksikkerheden.
Vejdirektoratet har henvist Poul Verner til Varde Kommune. Derfor glæder Poul Verner sig over, at
Formand for Plan- og Teknikudvalget i Varde Kommune Preben Friis-Hauge deltager
i mødet i dag.
Poul Verner gav udtryk for de ønsker til trafiksikkerheden som han havde givet til Vejdirektoratet,
som f.eks. cykelstier lang Tingvejen.

 

4) Varde kommunes opbakning til trafiksikkerheden på Tingvejen v/ Formand Preben Friis-Hauge, Udvalget for Plan og Teknik ved Varde Kommune

REFERAT:
Preben vil arbejde for en dialog og for at få et møde i stand med myndigheden hos Trafikstyrelsen.
Det med henblik på at forlægge dem vores ønsker til at forbedre trafiksikkerheden på Tingvejen.
Preben vil kontakte Trafikstyrelsen for at forhøre, hvordan en dialog eller evt. møde kan arrangeres.


5) Åben debat og dine forslag

REFERAT:
Efter oplæggene var der en god debat.
Der kom mange forslag til bedre af trafiksikkerhed på Tingvejen.
SE BILAG herunder...
Jan Skovbjerg, Udviklingsrådet Helle Øst er tovholder og kontaktperson
for de lokale repræsentanter.
Jan følger op og koordinerer korrespondance og mødeaktivitet mellem de implicerede parter.
Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Trafiktalsmand Tingvejen
jas@provelopment.dk
21238933

 

6) Kl. 20.00 Udviklingsrådet Helle Øst er vært ved et let traktement. HUSK TILMELDING

REFERAT:
Årre kro serverer et godt let traktement.

 

BILAG: 

Landkort Tingvejen Projektområde Tingvejen Årre Hastighedstabel Tingvejen Årre Billeder vejkryds Tingvejen Årre Hastighedsmålinger Helle Øst

 

lørdag 27 okt 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 4100 gange