Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

19/11-18 Rådsmøde mellem Udviklingsrådet Helle Øst og Udviklingsrådet Helle Vest

Møde om fælles erhvervsudviklingstiltag i Helle og samarbejdet om PowerTower Helle

Referatet er godkendt den 18-12-2018

 

Mødet er afholdt på PowerTower Varde, Engdraget 20, 6800 Varde, kl. 18.00 - 21.00, mandag den 19. november 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsorden er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Hans Ove Lavridsen, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen
Alle medlemmer af Udviklingsrådet Helle Vest:
Finn Ladegaard, Bjarne Tarp, Martind Sølbech, David Bæk Pedersen,
Andy Østergaard, Ida Bruun, Finn Hansen
Iværksætter- og innovationschef Friedericke Bruhn fra PowerTower, ProVarde
Iværksætter og virksomhedsejer Stine Tryk, Karlstad Kufferten

 

Fraværende: 
Lars Bo, Jan Skovbjerg, Ulla Sundvang
og Jørn S. Pedersen (kunne ikke finde mødelokalet!)

 

Referent:
Claus Jeppesen, Jørgen Madsen og Ingrid Sand Simonsen

 

Fælles erhvervsudviklingstiltag i Helle og samarbejdet om PowerTower Helle.

Rådsmødet starter som et fællesmøde mellem Udviklingsrådet Helle Vest og Udviklingsrådet Helle Øst om fælles erhvervsudviklingstiltag i Helle og samarbejdet om PowerTower Helle.

Herefter kan de 2 Udviklingsråd fortsætte mødet hver for sig.

 

1) Rundvisning på PowerTower Varde 
v/ Iværksætter- og innovationschef Friedericke Bruhn

REFERAT:
Friedericke vist rundt på kontorerne i PowerTower Varde.
Der er 2 afdelinger med både lukkede og åbne fælles kontorer.
I alt er der pt. 25 faste virksomheder som har til huse i iværksætter-fællesskabet.
Hertil kommer tilknyttede iværksættere som har et "flyverbord" som de kan leje på timebasis.
Der er også kantine og mødelokaler som kan benyttes, samt andre service faciliteter.
Efter rundvisningen mødes alle i mødelokalet
Her blev afholdt en præsentationsrunde inden mødet fortsatte...

 

2) Valg af ordstyrer

REFERAT:
Claus blev valgt til ordstyrer.

 

3) Godkendelse af dagsordenen

REFERAT:
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

 

4) Intro om fælles erhvervsudviklingstiltag og samarbejdet om PowerTower Helle
v/ Formand Claus V. Jeppesen, Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:
Claus holdt nedenstående tale som oplæg:

I aften der sætter vi erhvervsudviklingstiltag, samarbejde og netværk øverst på dagsordenen.

Når vi læser vores formålsparagraffer for Udviklingsrådene Helle Øst og Vest, så står det højt og larmende i vores vedtægter, at det er det vi skal:
Udviklingsrådet skal være det koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i lokalområdet samt i kommunen som helhed.

Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog.

Udviklingsrådet skal (kan: Helle Vest) søge at styrke samarbejdet til gavn for områdets beboere med hensyn til foreningsliv, handels- og erhvervsliv, skole- og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet, miljø m.m. samt lokale kommunale institutioner.

Oven ordnet set, -så handler begge vores Udviklingsråds formålsparagraffer om, at vi skal lave tiltag, der gør vores byer og lokalsamfund attraktive som bosætningssteder.
For uden bosætning er der ingen by og der er ingen lokalsamfund og der ingen udviklingsråd. - Bosætning er et nøglepunkt for udvikling!

I Helle Øst er vi enige om, at den væsentligste faktor for bosætning er: Et godt og velfungerende Erhvervsliv.

  • Det er et godt og velfungerende erhvervsliv, der er generator for, for udvikling af liv og vækst, i vores byer og landdistrikter.
  • Det er erhvervslivet, der giver vores byer puls og identitet som driftige byer.
  • Det er Erhvervslivet, der øger kendskabet til vores byer ved at være rodfæste her og reklamerer for os udad til og sætter os på landkortet.
  • Det er Erhvervslivet der skaber arbejdspladser og velstand. -Det er dem vi skal leve af
  • Det er Erhvervslivet, der sponsorere vores foreningsliv og kulturtilbud.
  • Det er Erhvervslivet der gør vores byer til attraktive bosætningssteder.
  • I sidste ende er det Erhvervslivet, der er skyld i, at der er børn nok til at opretholde vores skoler, institutioner og foreningsliv.
  • Det er i sandheden vores erhvervsfolk, der vores lokale helte!

Vi har de seneste år set, at byer med deres borgerforeninger og lokalråd har fået lavet udviklingsplaner. Det har gavnet fællesskabet og samarbejdet blandt borgerne. Borgerne har ved deltagelse i udviklingsforløbene fået mulighed for at se deres byer i et nyt lys. Det har resulteret i forskønnelser af byrum. Oprettelse af stisystemer og legepladser. Iværksættelse af nye kulturelle tilbud. Vi kan i dag glæde os over disse udviklingstiltag, som er nødvendige for at vores byer fremstår som attraktive for bosætning. Det har givet borgerne ny selvforståelse og stolthed over deres egne byer.

Desværre så erhvervslivet i disse udviklingsplaner i mindre grad blevet inkluderet og taget med på råd. Til tråds for, at de er en af væsentligste faktorer for udvikling af liv og vækst med bosætning til følge. Det vil vi med mødet her gøre noget ved…

Det var i foråret 2017, at vi i Udviklingsrådet Helle Øst tog erhvervsudviklingstiltag på dagsordenen. Her havde vi for første gang besøg af Friedericke, der fortalte om PowerTower modellen. Vi fik lavet en lille Erhvervsgruppe. Vi var på besøg på PowerTower i Varde og i iværksætterhuse i Egtved og Rødding. Vi havde et lille opstartsmøde med vores egen lokale erhvervsliv.
Det var summer af disse erfaringer, der fik os i Helle Øst til at indse, at vi som område var for lille til at drive et selvstændigt iværksætterhus. Derfor kontaktede vi Jer Helle Vest for at inviterer Jer med i vores Erhvervsgruppe. Det blev starten til det vi nu kender som PowerTower Helle.

Vi har i PowerTower Helle haft begrænset succes! Vi har i dag en enkelt person siddende på kontoret i Helle Hallen.

Vi har oplevet, at det har været umådeligt svært at få det lokale erhvervsliv til at se idéen i samarbejdet med os som udviklingsråd. Vi er blevet mødt med barrierer af modstand og kolde skuldre, når vi har forsøgt at lave aktiviteter. Vi spørger os selv, hvorfor vil det lokal erhvervsliv ikke være med? Hvorfor er det, så svært at få det lokale erhvervsliv inkluderet i de udviklingsplaner, der er lavet?

Vi ser også at engagementet mellem vores 2 udviklingsråd har været vanskelig. Det er en forudsætning for succes, at vi i aften finder sammen til fælles fodslag om de fremtidige erhvervsudviklingstiltag.

Vores samarbejde ind til dato har lukket set - kun handlet om PowerTower Helle.
Men i aften… -visker vi tavlen ren og går en tand højere op i abstraktionsgrad. I aften flyver vi op i helikopteren over Helle og sætter erhvervsudviklingstiltag i bred forstand på dagsordenen som overskrift. Vi lægger alle problemstillinger, erfaringer og indhentet viden på bordet og sammen finder vi de bedste innovative løsninger til: Hvordan kan vi lave de bedste tænkelige erhvervsudviklingstiltag for at få mere bosætning i Helle.
Det handler om at lave: Iværksættervenlige lokalsamfund…”  

 

5) Lokal erhvervsudvikling i praksis og PowerTower
v/ Iværksætter- og innovationschef Friedericke Bruhn

REFERAT:
Friedericke fortalte om de mange muligheder for sparring og rådgivning
som hun tilbyder på PowerTower i Samarbejde med ProVarde. Hun ser hele Varde
Kommune som hendes arbejdsområde og kommer gerne ud i vores lokalsamfund
for at yde hendes rådgivning. En række uddannelser og kurser i Iværksætteri,
Innovation, Bestyrelsesarbejde og Generationsskifte forløb står til rådighed
for os alle.
Se alle pointer i følgende PDF-fil:
PowerTower Præsentation

 

6) En PowerTower-beboer om "Styrken ved PowerTower"
v/ Stine Tryk, Karlstads Kufferten (bosiddende i Tofterup)

REFERAT:
Stine fortalte hendes iværksætterhistorie og hvordan PowerTower Varde
havde hjulpet hende til succes.
Som ung og uerfaren iværksætter havde hun en stor usikkerhed omkring
alle de udfordringer, der er ved at være selvstændig erhvervsdrivende.
Her havde sparringen i fællesskabet med andre iværksættere og den
professionelle hjælp fra Friedericke givet tryghed, erfaring og mod
til at flytte ud af PowerTower for at stå på egne ben.
Stine driver i dag sin forretning fra adressen i Tofterup,
men bruger dog stadig PowerTower som sparring og deltager stadig i fælles
møder. Dertil kommer at Stine lejer et "flyverbord" efter behov.

 

7) Præsentation og status på PowerTower Helle
v/ Erhvervsminister Jørgen Madsen

REFERAT:
Der blev redegjort for tankerne bag PowerTower Helle og for ønskerne til
erhvervslivets rolle heri. Men også for tanker om, at vi udviklingsrådet i
bredere forstand kan være en samarbejdspartner for erhvervslivet.
Det er ikke lykkedes at samle tilstrækkeligt med erhvervsfolk til et møde,
så vi har haft separate møder med 3 fra Starup/Agerbæk. Her blev vi
mødt positivt og med vilje til at indgå i et samarbejde omkring lokaler,
markedsføring og indkaldelse til åbent møde for erhvervsfolk.
Men vi blev også mødt med en vis skepsis - "PowerTower er noget,
de har i Varde", og det virker fremmed. Vi har en opgave i
at afmystificere PowerTower og i at udbrede kendskabet til det.
Desuden blev der refereret fra en telefonsnak med Jens Dicksen
i Nordenskov. Han har samlet 16 nyetablerede virksomheder i et
netværk, hvor de nu mødes en gang om måneden. I Helle Øst's
område er der de sidste 3 år kommet 59 nye CVR-numre. Planen er
at kontakte dem for at høre, hvad deres udfordringer er, og forsøge
at starte et netværk op. Men også at fortsætte arbejdet med
PowerTower Helle, idet de to initiativer supplerer hinanden
- det er ikke et enten-eller. Der kan sagtens være iværksættere,
der ønsker at gøre brug at tilbuddene i PowerTower og samtidig
være en del af det lokale netværk.

 

8) Debat: Fælles erhvervsudviklingstiltag i Helle og samarbejdet om PowerTower Helle

REFERAT:
Efter at Claus, Friedericke, Stine og Jørgen havde fremlagt deres idéer, erfaringer med PowerTower og
PowerTower Helle fremkom nogle af følgende kommentarer:

Helle Vest:
Vi vil hellere arbejde med "Dicksen-modellen" end med PowerTower Helle
Vi tror ikke på, at der er iværksættere, som vil drive virksomhed i PowerTower Helle i Helle Hallen.
Vi kan erfare, at der ikke er kommet nogle iværksættere. - Der sidder kun en iværksætter.
Vi spilder vores tid på at holde det i gang. -Det er bedre at satse på PowerTower Varde.
Alle nye iværksættere vil helt klart tage til Varde. Så kan de tage derud og få den hjælp
de har brug for.
I Helle er det kun håndværker virksomheder, der starter op og ikke andre "smarte" virksomheder.
Vi ser ikke, at vi som Udviklingsråd kan drive PowerTower Helle.

Helle Øst:
Iværksættere, som sidder i PowerTower Varde, vil være mindre tilbøjelige til at etablere deres
virksomhed i det gamle Helle Kommune, end hvis de sidder i PowerTower Helle - og vi har brug for
arbejdspladserne lokalt.
Alt begyndelse er svær og tager tid for at komme igang. Vi har behov for mere tid og flere tiltag
før vi kan konkluderer på resultatet.
Det kræver, at vi reklamerer for tilbuddet. Derfor vil vi have skilte for PowerTower Helle
ved Helle Hallen
Det er ikke alle der har brug for at komme til Varde, nogen ønsker også at drive deres
virksomhed lokalt.
Vi skal kunne tilbyde rammerne lokalt, så de lokale iværksættere kan få den samme hjælp
som i Varde.
Vi ser alle former for brancher starter op i Helle. Vi skal synliggøre til vores tilbud
for dem.
Det vigtigste, at vi samarbejde og får skabt en organisation omkring PowerTower. Her må
vi som Udviklingsråd gå forrest.

Efter debatten gik de 2 udviklingsråd hver til sit.
Resultat af mødet og samarbejdet bliver vedtaget på de efterfølgende udviklingsrådsmøder.

 

9) Eventuel

REFERAT:
Intet at bemærke

 

PAUSE: Forplejning i kantinen 

 

De 2 Udviklingsråd fortsætter med at holde møde hver for sig 

 

Udviklingrådet Helle Øst forsætter mødet HER 

 

 

 

fredag 2 nov 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2737 gange